torsdag den 18. juni 2020

Portugal må stadig vente


Det kan sikkert undre mange, at Portugal ikke er omfattet af de nye lempelser i Udenrigsministeriets rejsevejledning. Sammen med Sverige er de dermed de eneste lande i Europa, hvor der ikke gives grønt lys den 27. juni, kunne regeringen afsløre i dag.
Årsagen er, at man har besluttet kun at åbne for lande, der har under 20 smittede pr. 100.000 indbyggere pr. uge – og der tages afsæt i de seneste opgjorte registreringer. Her ligger Portugal lige over grænsen med 20,2.
Til gengæld er smittetrykket generelt lavt i Portugal ligesom antallet af dødsfald pr. indbygger er blandt de laveste i Europa. Men hvorfor så flere antal nye tilfælde end andre lande? Er det gået galt under genåbningen?
Nej, det er der intet, der tyder på. Til gengæld har Portugal iværksat en meget intensiv testning for Corona.
”På det seneste har man foretaget meget målrettet testning med det formål at minimere den potentielle smittespredning. Af denne årsag er antallet af nye registrerede tilfælde per indbygger højere end i andre lande. Omvendt er det såkaldte mørketal næsten ikkeeksisterende i Portugal, i modsætning til mange andre lande,” udtaler Stig Sommerfeldt Kaspersen, Turistchef for Portugal i Norden.
Turistchefen understreger, at Portugal har registreret 149 dødsfald per én million indbyggere - mens adskillige andre lande i Sydeuropa ligger langt over 500. I Danmark er der til sammenligning registreret 104 dødsfald per én million indbyggere. Portugal er da også flere steder blevet fremhævet som et foregangsland under Corona-krisen.
I den illustration, som benyttes til at anskue antallet af nye smittede og dermed, hvilke lande der umiddelbart kan åbnes for og hvilke ikke, står der også udtrykkeligt i en note: ”Vær opmærksom på, at tallene kan være påvirket af, at nogle lande tester mere end andre.”
I Portugal er omkring 10 % af indbyggerne blevet testet. Paradoksalt er det altså netop den ihærdige indsats, de portugisiske myndigheder gør, som bevirker, at danskerne på vente lidt længere med at rejse til Portugal end til andre Europæiske lande.
Rejsevejledning vil blive finpudset de kommende dage, og i den forbindelse er Portugals Ambassade i København i kontakt med Udenrigsministeriet.